Model for skolebygning i 1829

Udsnit af planche udfærdiget af Kancelliet i 1829. Tegningerne skulle bruges som model for lokal skolebyggeri.
Kancelliets planche blev udsendt i 1829 til amtsskoledirektionerne som model for de ny lokale skoler.

Kancelliets planche blev udsendt i 1829 til amtsskoledirektionerne som model for de ny lokale skoler.

Skoler i landsognene på Bornholm blev først en realitet i 1820’erne. Planer om skolebyggeri skulle godkendes af Kancelliet. Til hjælp for den lokale myndighed udsendte Kancelliet i 1829 en mønstertegning af en skolebygning med tilhørende ladebygning. Tegningerne fulgtes af et cirkulære, der forklarede, at som følge af at skolebygninger blev projekteret for store for én lærer, havde de udfærdiget en ”fuldstændig Tegning” af en mere hensigtsmæssig bygning med kun én skorsten, hvilket gjorde bygningen mere økonomisk. Skolestuen kunne derimod variere alt efter hvor mange skolesøgende børn der var tilknyttet distriktet.

Modellen havde som udgangspunkt den nordsjællandske rytterskole, men var større og tilføjet en ladebygning. Den trykte farvelagte tegning på ca. 45×75 cm blev trykt i 200 eksemplarer, hvoraf ét blev sendt til Bornholms Amts skoledirektion.

Mønsterskolen ligner ikke bornholmsk byggeskik og det er uvist, hvor meget indflydelse den havde på de første skolebygninger på Bornholm. Men et er sikkert: En skolestue på fire fag var det almindeligste i de første landskoler. I mange år klarede man skolebyggeriet fx i Bodilsker, Nyker, Knudsker, Østerlars, Klemensker og Rutsker  ved at indrette den ”faste” skole i en fire fags tilbygning til den eksisterende degnegaard.

1829 cirkulære om skolebygninger

Kilde: Bornholms Amt, Amtskoledirektionen, Sager

You may also like...