Sommerudflugt til Hammerfyret

1894 hammerfyret

Lørdag den 30. juli kl. 14

Mødested: Hammerfyret, Fyrvej 15

Bornholms Historiske Samfund inviterer til en spændende eftermiddag på Hammerknuden i selskab med fyrets beboer Niels-Jørn Jensen. Han vil fortælle om fyrets historie, om signalstation og fyrpersonalet, samt vise fyrets forskellige bygninger og resterne af fyrmester boligen i klippedalen. Gå ikke glip af denne interessante tur og tag endelig kaffekurven med.

Alle er velkomne og der er ingen tilmelding.

Ikke medlemmer kan løse medlemskab (200 kr) netop nu og i bonus – ved Hammerfyret den 30/7 – få et eksemplar af sidste års årsskrift (Bornholmernes Folkeskoler) og sikre sig årets kommende skrift om Brugsernes historie: Indmeldelse sker her: http://bornholmske-samlinger.dk/om-os/bliv-medlem/

 pbv

Jesper Vang Hansen

 

Billedet er fra Peter Haubergs turistpublikation fra 1894. Han skriver:

Veien er noget trættende opad Hammerens stærke Skraaninger og mægtige Klippeflader. I en dyb Fjeldkløft ses pludselig Tagryggen af Fyrbetjentenes Bolig, som her ligger i Læ, omgiven af en lille Have. Fyret laa tidligere paa det 268 F. høie Steilebjerg, hvorfra der fra Begyndelsen af Aarhundredet om Natten blev vedligeholdt et Blus, som var Forløber for det 1837 tændte Lampefyr. 1871 afløstes dette af det nuværende paa Ørnebjerg. Dette er et Blinkfyr af første Orden, anbragt paa et 40 F. høit, rundt Taarn af Granit, som er brudt paa Stedet. Tætved ligger Fyrassistenternes nyopførte Bolig. Ved Hammershus Fyr er tillige Signalstation med Taagesignal. En smuk Udsigt har man fra Hammeren ud over Landet; til høire ses Ruinerne, fjernere Fiskerleiet Vang, ligefor ligge Blanch’s Hotel og den tidligere Slotsladegaard, Hammersholm, omgivne af friske Skovdrag, og til venstre i Øst Husene i Sandvig By.

You may also like...