Stednavne på Bornholm

Arbejdskort til Stednavneudvalgets arbejde - her udsnit af Poulskers sognekort
Arbejdskort til Stednavneudvalgets arbejde - her udsnit af Poulskers sognekort

Arbejdskort til Stednavneudvalgets arbejde – her udsnit af Poulskers sognekort

Samfundet var medudgivet af “Bornholmske Stednavne” i 1952. Desværre mangler der kort i dette fantastiske opslagsværk. Kort og arbejdslister findes nu tilgængelig på Samfundets hjemmeside. De er opdelt i sogne og byer og kan søges her.

Arbejdet er udført af Aage Rohmann og H.A. Kofoed i årene 1943-1951. I arbejdspapirerne findes desuden kopier af tidligere arbejde, ex. Alfreds Larsens optegnelser fra 1912 og en række lokalhistoriske interesserede mennesker i 1920’erne. (se side XXVIII)

Alle papirer som findes i original på Folkemindesamlingen i København. De udgivne papirer er kopier fra Bornholms Museum og Ø-Arkivet.

tekstPoulskerkort

Her er opslaget, der refererer til udsnit af Poulsker-kortet.

 

Søg videre i  Poulsker sogn

You may also like...