Bornholmerprisen 2021

Jesper Vang Hansen overrækker Bornholmerprisen til Alex Speed Kjeldsen (th). Foto: Niels-Holger Larsen

Formanden Jesper Vang Hansen overrækker Bornholmerprisen til Alex Speed Kjeldsen (th). Foto: Niels-Holger Larsen

 Pressemeddelelse

På Bornholms Historiske Samfunds generalforsamling på Kannikegaard den 4. september 2021 blev foreningens Bornholmerpris tildelt sprogforskeren, adjunkt, Ph.D. Alex Speed Kjeldsen.

Bestyrelsens begrundelse for at tildele Alex Speed Kjeldsen denne pris er følgende: Siden sin delvis tilbagekomst til Bornholm for ca. 5 år siden har han mere end genstartet det ordbogsprojekt, der gik i stå i 1940’erne. Han har via sin baggrund som sprogforsker med en stor kærlighed til den bornholmske dialekt ledet det omfattende arbejde med at digitalisere alle de dialektordbøger, glossarer og andre dialektoptegnelser, som har kunnet opspores. Et enormt arbejde udført med et uhørt engagement og stor respekt for alle dem, der bidrager til projektets gennemførelse. Denne gruppe udgøres ud over studentermedhjælpere ikke mindst af indfødte bornholmere med særligt kendskab til bornholmsk i al almindelighed, men også til særlige faglige sprogområder som bl.a. landbrug, fiskeri og håndværk.

Bestyrelsen ønsker derfor med tildelingen af årets Bornholmerpris at påskønne det kæmpearbejde, som Alex Speed Kjeldsen har ydet. Vi glæder os i foreningen sammen med mange andre over, at vi nu kan se de første digitale resultater på nettet og ser ligesom mange andre frem til fortsættelsen af det for den bornholmske dialekt uvurderlige arbejde, som Alex Speed Kjeldsen her er i gang med at berige os med.

Pbv.

Jesper Vang Hansen

Efter generalforsamlingen fortalte Alex de fremmødte om projektet. Klik på videoen og hør de første 2½ minutter af foredraget.

Generalforsamling 2021 på Kannikegaard.,

Se prdbogens hjemmeside, https://bornholmskordbog.ku.dk

 

 

 

 

 

www.bornholmske-samlinger.dk

https://www.facebook.com/groups/Bornholmshistoriskesamfund

You may also like...