Generalforsamling 2. september 2017

bornholmerhistorie-rgb

Indkaldelse til generalforsamling

Bornholms Historiske Samfund

Lørdag den 2. september 2017 kl. 14
Den store sal – Hasle gamle Rådhus
Erik Grønvang Nielsen viser filmen »107 år med 66-selskabet«

Se traileren til filmen

Foreningen byder på kaffe og kage

Generalforsamlingens dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Redaktørens beretning
4. Regnskab for året 2016
5. Fastsættelse af kontingent for året 2018
6: Valg af bestyrelse

I henhold til bestyrelsens love § 5 afgår følgende bestyrelsesmedlemmer efter tur:

Jakob Seerup
Ann Vibeke Knudsen
Mogens Lau
Henning Bender
Henrik Vensild

7: Valg af revisor

På valg:
Bjørn Bjørnsen
Poul Forum Sørensen

8: Valg af revisorsuppleant

På valg:
Jørn Uffe Hansen

9: Vedtægtsændring
§4. Foreningen afholder generalforsamling hvert år i august eller september måned efter bekendtgørelse i øens dagblad en uge i forvejen. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og dens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.
Ændres til:
§4. Foreningen afholder generalforsamling hvert år i august eller september måned. Dato for generalforsamlingen bekendtgøres på foreningens hjemmeside senest 1. maj. En uge før generalforsamlingens afholdelse annonceres tid og sted i øens dagblad. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og dens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal.

10. Bornholmerprisen
11. Eventuelt

 

You may also like...