Bornholmske Samlinger 2015

skolebogen

Lørdag 28. november udkommer BORNHOLMSKE SAMLINGER 2015. Foreningen festligholder udgivelsen med et arrangement på Gudhjem Museum, Stationsvej 1,  kl. 14.00.

Alle er velkomne!

Programmet er:

  • Velkomst ved foreningens formand, Jesper Vang Hansen.
  • Lidt om skolebogen, generelt, ved redaktøren, Ann Vibeke Knudsen.
  • Derefter præsentation af artiklerne ved forfatterne.
  • Afslutning ved formanden.

Årsskriftet er i år kvadratisk, rigt illustreret og på 336 sider. I alt 17 forfattere skildrer den bornholmske skolehistorie fra 1700-tallet op til i dag. Bogens sidste del gengiver bornholmske skolebilleder 1870-1970. Se indholdsfortegnelse her.

Foreningen har fået økonomisk støtte til udgivelsen af Sparekassen Bornholms Fond og Dansk Lokalhistorisk Forening.

Medlemmer af foreningen kan få et eksemplar med hjem samt købe ekstra eksemplarer til favørpris. Der er også en bog til nye medlemmer, der – på dagen – melder sig ind i foreningen (kontingent kun 200 kr!)

Velkommen til Gudhjem på lørdag

You may also like...