Præsentation af Bornholmske Samlinger 2016

karl

I den gamle brugs i Aarsdale blev foreningens årsskrift “Bornholmske Samlinger 2016” præsenteret for de 100 fremmødte gæster lørdag den 5. november. Det blev en fantastisk eftermiddag med taler af Tage Rosenmeier fra COOP, Ketty Fuglsbjerg, FDBs landsråd og Curt Kjøller-Hansen. Hovedtaleren var selvfølgelig forfatteren selv, Karl Nielsen, der fortalte om “Brugsforeningsbevægelsen på Bornholm”, der er titlen på årsskriftet.

Se og hør uddrag af Karl Nielsen foredrag ved bogpræsentationen.

Ketty Fuglsbjerg, medlem af FDB’s landsråd, havde til lejligheden sørget for at digitalisere en interessant film om andelsfilmen “Øen i Øst” fra 1953, der foregår på Bornholm. Filmen var et fælles ambitiøst projekt for øens forskellige andelssammenslutninger. Farvefilmen blev som afslutning vist i Aarsdales gamle brugs, Borgerhuset:

screendump-af-film

Klik på billedet og se filmen. Læs også mere om filmen.

Alle medlemmer vil modtage et eksemplar af Bornholmske Samlinger 2016 inden længe.

Ikke-medlemmer kan erhverve bogen i Boghandelen eller også ved at blive medlem af Foreningen Bornholms Historiske Samfund.

 

You may also like...