Den digitale udfordring

Møde for Bornholms lokalhistoriske arkiver

Bornholms historiske Samfund inviterer Bornholms lokalhistoriske arkiver til møde om de fælles udfordringer og fremtidens muligheder. Overordnet tema: Den digitale udfordring.
Mødet holdes mandag den 30. april kl. 19.00 i foredragssalen på biblioteket i Rønne, Pingels Alle 1.

Alle er velkommen.

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden Jesper Vang Hansen
2. Journalisering, hvorfor og hvordan? Ved Anette Eriksen om Ø-Arkivets systemer, suppleret af Ann Vibeke Knudsen med erfaringer fra Bornholms Museum.
3. Den digitale udfordring med billeder ved Ann Vibeke Knudsen
4. Den digitale udfordring med dokumenter ved Jesper Vang Hansen
Pause
5. Årets Bornholmske Samlinger ”Guldstøv fra lokalarkiverne” ved Ann Vibeke Knudsen

Der vil være rig lejlighed for lokalarkiverne at kommentere og supplere med egne erfaringer.

På gensyn.

Jesper Vang Hansen

Billede: Lokalarkivet for Allinge og Sandvig, Kærnehuset i Allinge, 1. sal. 

[erstatter det aflyste møde den 26. februar]

 

You may also like...