En aften med bornholmske fotografer i 100 år, 1839-1939

Bornholms Historiske Samfund har planlagt, at Bornholmske Samlinger i 2021 skal handle om de bornholmske – professionelle – fotografer indtil 1939. Foreningen inviterer derfor arkiverne og andre med interesse for lokalhistorien til en aften med fotografiet som tema:

torsdag den 5. marts kl 19 på Bornholms Bibliotek.

Bogen skal fortælle om fotograferne og deres historie, men skal også være et ”opslagsværk”, som kan gøre det nemmere at datere, bestemme og beskrive et billede. Derfor vil der blive udarbejdet en oversigt over fx de originalbilleder, negativer, protokoller og andre relevante arkivalier som findes i arkiverne. Dertil har vi brug for arkivernes hjælp!

Ann Vibeke Knudsen vil komme med et oplæg om de bornholmske fotografer og de fotografiske teknikker. Men da lokalarkiverne rummer mange fotografier og oplysninger om fotograferne, vil vi også opfordre jer til at komme med eksempler fra jeres samlinger.

På mødet vil vi også diskutere opbevaring af gamle fotografier, glasplader og andre negativer. Og hvordan man bedst skanner, affotograferer, gemmer og formidler billederne.

Vel mødt på Bornholms Bibliotek torsdag den 5. marts kl. 19.

You may also like...