Mindeord

Ebbe Gert Rasmussen, 1985.

Ebbe Gert Rasmussen, 1985.

Ebbe Gert Rasmussen døde den 10. november 2018, 79 år gammel.

Bornholms Historiske Samfund skylder Ebbe Gert Rasmussen stor tak for mange års fantastisk indsats. Han var foreningens formand fra 1993-2001, foreningens redaktør fra 1974-1983. Dertil har han et imponerende forfatterskab bag sig, som for størstedelens vedkommende er publiceret i Samlingerne: først og fremmest hans doktordisputats fra 1982, “Dette Gavebrev”. Før det udgav han en særpublikation i 1967, “Begivenhederne på Bornholm under Sveriges besiddelse af øen 1658”. Derudover en række artikler i samlingerne, den sidste udkom så sent som sidste år: “Den svenske jordreform for Bornholm 1658. Afrundede landbrugsstudier”, som Ebbe Gert Rasmussen kaldte den artikel, der blev hans sidste.

Han var dygtig, han var forsker, han var utrolig optaget af sit fag og meget inspirerende, siger mange af hans elever, som mindes ham med taknemmelighed. Han var et dejligt, vidende menneske, som det altid var givende at være sammen med. Tak for det.

Ebbe Gert Rasmussen var cand.mag. i historie og religion og lektor ved gymnasiet i Rønne indtil pensioneringen i 2002. Han forskede i de begivenheder, der førte til ”bornholmernes oprør” mod svenskerne i 1658 og øens hjemvenden til det danske rige. Han blev i 1985 dr.phil. fra Københavns Universitet med sin afhandling om oprøret og dets betydning for indførelsen af enevælden i Danmark og hverken før eller – indtil videre – siden, har nogen taget en doktorgrad i Bornholms historie.

Med den mere populære bog ‘Skuddet’ satte han fokus på drabsmanden Villum Clausen, samtidig med at Bornholms nye hurtigfærge, katamaranen af samme navn, i 2000 blev navngivet efter manden, der skød den svenske kommandant Printzensköld på åben gade i Rønne i december 1658. Og i anledning af 350-året for Bornholm befrielse udgav han, i samarbejde med TV 2/Bornholm, bogen og tv-serien ”Bornholm og Skåne – triumf og tragedie i skæbneårene 1658-59”. Derudover har han skrevet artikler i Jul på Bornholm og andre tidsskrifter, ligesom han har være en flittigt benyttet foredragsholder.

Begivenhederne omkring 1658 vil aldrig kunne fortælles, uden at Ebbe Gerts Rasmussens værk involveres. Det var hans store interesse og i utallige artikler fulgte han op på den historie. Men selv om Bornholm i 15-1600-tallet blev hans livs store fokus, så kunne han fx også arbejde med folkehøjskolens tidligste historie på Bornholm og han påtog sig, efter at han var gået på pension, at gennemgå, sortere og registrere Statsskolens/gymnasiets meget store arkiv. Stor var hans skuffelse naturligvis, da arkivet blev sendt til Rigsarkivet, det burde selvfølgelig være blevet på Bornholm, mente han.

Tak for alt det du har bibragt os, ikke mindst om 1600-tallets Bornholm.

Bornholms Historiske Samfund. /Ann Vibeke Knudsen

Bornholmske Samlinger bibliografi

Ebbe Gert Rasmussens 22 bøger og artikler i Bornholmske samlinger, fra 1967-2017

Ebbe Gert Rasmussens artikler i Bornholmske Samlinger II række, 1964-1986, bind 1-19.:

Bind 3. s. 9-182. Bornholm 1658. Begivenhederne under Sveriges besiddelse af øen.
Bind 5. s. 35-55. Rønne i det 17. årh. Et metodisk bidrag til byens historie i nyere tid.
Bind 6. s. 9-162. Kilder til begivenhederne på Bornholm under Sveriges besiddelse af øen.
Bind 7. s. 9-40. Simblegård i året 1658. Et metodisk bidrag til storgårdens historie i nyere tid.
Bind 8. s. 43-64. P.G. Vejde: Ett småländsk soldatöde. Esbjörn Perssons äventyr på Bornholm 1658. Reprotryk med indledning og efterskrift.
Bind 10. s. 109-131. Elever på Bornholms Folkehøjskole i vinteren 1872-1873. Et metodisk bidrag til den tidlige bornholmske højskolebevægelse.
Bind 12. s. 109-131. Elever på Bornholms Folkehøjskole i året 1882-1883. Et fortsat metodisk bidrag til den tidlige bornholmske højskolebevægelse.
Bind 14. s. 9-42. Hans Oldelands forhandlinger med bornholmerne 1658. Den danske regerings sidste kontakt med den bornholmske sammensværgelse før opstanden mod svenskerne.
Bind 15. og 16. s. 5-330. Dette Gavebrev. Det politiske spil omkring den bornholmske opstand og Peder Olsens indsats i løsrivelsesværket 1658-1659. (Doktordisputats)

Ebbe Gert Rasmussens artikler i Bornholmske Samlinger III række, bind 1-20, 1987-2006:

Bind 2. s. 55-85. Jordbrug og landgilde på Bornholm ved midten af det 17. århundrede. En upåagtet svensk jordebog fra 1658.
Bind 4. s. 45-84 Modstanden i Skåneland 1658-1659. Konfrontation og oprør – perspektiver – hjælpemidler.
Bind 6. s. 57-80. I vor købstad Rønne. Greifswalderne på Bornholm i middelalderen.
Bind 6. s. 81-94. Bornholmsk historieforskning i udlandet. Studiebesøg i Lübeck 6.-14. april 1992.
Bind 10. s. 133-146. ”Under alteret”. Det lübske gravmonument i Aakirkes våbenhus.
Bind 11. s. 9-78. Landet og borgen.
Bind 17. s. 49-65. ”Til Herrens Tjenestes Forrettelse”. Lybsk kunst i de bornholmske kirker.
Bind 18 s. 9-68. ”Hvilket vi hjertelig ønsker”. Malmøsammensværgelsen – det skånske sidestykke til 1658-59.
Bind 20. s. 47-56. Læge M.K. Zahrtmann 1861-1940.

Ebbe Gert Rasmussens artikler i Bornholmske Samlinger IV række, bind 1ff., 2007ff.:

Bind 2 s. 8-35 Denne berømmelige Action. Bornholm 1658 gennem 350 år.
Bind 6. s. 84-105. Hermed consenterer og samtykker. Kirken på Bornholm og dens præster 1658.
Bind 8. s. 220-241. Bornholms land som pant? Et intermezzo i nordisk udenrigspolitik 1658-1659.
Bind 11. s. 192-223. Den svenske jordebog for Bornholm 1658. Afrundede landbrugsstudier.

You may also like...