Foreningens generalforsamling, 2018

Eigil Jensen fortalte om haveanlægget bag Rådhuset.

Foreningens kasserer, Svend Aage Møller, aflægger regnskabet.

Årets generalforsamlingen fandt sted på Svaneke gamle Rådhus lørdag den 1. september. Knapt 40 medlemmer deltog.

Eigil Jensen og Preben Rangård indledte eftermiddagen med en interessant omvisning i det ny istandsatte rådhus, gård og have. Selve generalforsamlingen fandt sted i byrådssalen.

Formanden, Jesper Vang Hansen, aflagde beretning og Ann Vibeke Knudsen redegjorde for arbejdet med udgivelse af Bornholmske Samlinger. Foreningens kasserer, Svend Aage Møller, aflagde foreningens regnskab for 2017.

Valget til bestyrelsen resulterede i at Jacob Bjerring-Hansen fratrådte og i hans sted valgtes Jakob Seerup, museumsinspektør på Bornholms Museum.

Eigil Jensen fortalte om haveanlægget bag Rådhuset.

You may also like...