Generalforsamling lørdag den 4. september 2021 kl. 14

Skitser af de to ophavsmænd til det bornholmske ordbogsprojekt, P. K. Stibolt og Th. Teinnæs, i Ernst Køies hånd

Hermed indkaldes til foreningens generalforsamling, som afholdes på Kannikegaard, Rønnevej 1, Aakirkeby. Se dagsorden nederst på siden.

Efter generalforsamlingen vil Alex Speed Kjeldsen fortælle om sit projekt:

Fra skuffe til skærm

Om arbejdet med den nye digitale bornholmske ordbog

I foredraget vil Alex tale om arbejdet med at digitalisere de bornholmske ordbogsressourcer inden for rammerne af det bornholmske ordbogsprojekt. Han vil kort redegøre for projektets historie, og for hvordan de i en frugtbar kombination af forskere og frivillige har arbejdet med materialet.

Skitser af de to ophavsmænd til det bornholmske ordbogsprojekt, P. K. Stibolt og Th. Teinnæs, i Ernst Køies hånd

Ordbogens hjemmeside (bornholmskordbog.ku.dk) vil blive præsenteret og de vigtigste ressourcer gennemgås.

Afslutningsvis vil Alex komme ind på projektets fremtid og hvilke opgaver, de skal kaste sig over i de kommende år.

Vel mødt

pbv

Jesper Vang Hansen

Sandkås den 15. august 2021

————————–

GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Redaktørens beretning
4: Regnskab for året 2020
5: Fastsættelse af kontingent for året 2022
6. Vedtægtsændringer
7: Valg af bestyrelse

I henhold til bestyrelsens vedtægter § 5 afgår følgende bestyrelsesmedlemmer efter tur:

Ann Vibeke Knudsen
Mogens Lau
Henning Bender
Henrik Vensild
Thorkil Thorsen (ønsker ikke genvalg, hvorfor 1. suppleant, Finn Kjærulf, indtræder i hans sted og er således på valg)

Samtidig vælges hvert år 1. suppleant til bestyrelsen

8: Valg af revisor
9: Valg af revisorsuppleant
10: Overrækkelse af Bornholmerprisen

11: Eventuelt

You may also like...