Generalforsamling lørdag den 4. september 2021 kl. 14

Hermed indkaldes til foreningens generalforsamling, som afholdes på Kannikegaard, Rønnevej 1, Aakirkeby. Se dagsorden nederst på siden.

Efter generalforsamlingen vil Alex Speed Kjeldsen fortælle om sit projekt:

Fra skuffe til skærm

Om arbejdet med den nye digitale bornholmske ordbog

I foredraget vil Alex tale om arbejdet med at digitalisere de bornholmske ordbogsressourcer inden for rammerne af det bornholmske ordbogsprojekt. Han vil kort redegøre for projektets historie, og for hvordan de i en frugtbar kombination af forskere og frivillige har arbejdet med materialet.

Skitser af de to ophavsmænd til det bornholmske ordbogsprojekt, P. K. Stibolt og Th. Teinnæs, i Ernst Køies hånd

Ordbogens hjemmeside (bornholmskordbog.ku.dk) vil blive præsenteret og de vigtigste ressourcer gennemgås.

Afslutningsvis vil Alex komme ind på projektets fremtid og hvilke opgaver, de skal kaste sig over i de kommende år.

Vel mødt

pbv

Jesper Vang Hansen

Sandkås den 15. august 2021

————————–

GENERALFORSAMLINGENS DAGSORDEN

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Redaktørens beretning
4: Regnskab for året 2020
5: Fastsættelse af kontingent for året 2022
6. Vedtægtsændringer
7: Valg af bestyrelse

I henhold til bestyrelsens vedtægter § 5 afgår følgende bestyrelsesmedlemmer efter tur:

Ann Vibeke Knudsen
Mogens Lau
Henning Bender
Henrik Vensild
Thorkil Thorsen (ønsker ikke genvalg, hvorfor 1. suppleant, Finn Kjærulf, indtræder i hans sted og er således på valg)

Samtidig vælges hvert år 1. suppleant til bestyrelsen

8: Valg af revisor
9: Valg af revisorsuppleant
10: Overrækkelse af Bornholmerprisen

11: Eventuelt

Måske kan du også lide...

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.