Forfatterne fortæller

GudhjemMuseumVideo

Jørn Uffe Hansen

På Gudhjem museum blev Bornholms Historiske Samfunds årsskrift præsenteret for medlemmer og andre interesserede.
Det blev en hyggelig og interessant eftermiddag hvor redaktør Ann Vibeke Knudsen og 12 af forfatterne fortale om bogen og deres artikler. Her på siden kan du se forfatterne og høre om deres artikler:

Redaktør Ann Vibeke Knudsens præsentation af årsskriftet: Bornholmernes Folkeskoler.


Erik A. Larsen: Folkeskolerne på Bornholm i nyere tid set med en politikers øjne.

Jesper Vang Hansen: Lærdommens historie på Bornholm i 1700tallet

Finn Bræstrup Karlsen: Folkeskolen på Bornholm

Lilliane Højgaard Holm: Lidt om pogeskolerne på Bornholm

Erik Gornitzka: Lidt om skolevæsenet i Nexø fra 1616 til 1972

Jens Riis Jørgensen: Skolelærere og skoler i Allinge og Sandvig fra 1815 til 1958


Søren Lindgaard: Klasselærer på Svaneke Skole 1974-1984. En personlig beretning

Lars Seerup: Østermarie Folke- og Realskole 1955-1970

Jørn Uffe Hansen: Rutsker Skolevæsen – et tilbageblik


Kirsten Laurberg Lund: Gudhjemskolerne – nedenfor og ovenfor bakken

Jens Aagesen: Historien om Knudsker Skole

Kenn Erik Bech: Skolevæsenet i Poulsker

Ann Vibeke Knudsen om Bornholmske skolebørn 1870-1970

Årsskriftet er på vej til medlemmerne og det kan købes i boghandelen (vejl. udsalgspris 300 kr). Nye medlemmer kan erhverve sig årsskriftet for et medlemsgebyr på 200 kr.

 

 

You may also like...