Kategori: Bibliotek

0

Bornholmske Gaarde 1907

Det ældste værk omhandlende Bornholmske gårde findes i værket DANSKE GAARDE, ILLUSTRERET STATISTISK OG HISTORISK HAANDBOG FOR DET DANSKE LANDBRUG, UDARBEJDET AF J. C. B. la COUR. Den første samling er fra 1905-1907, anden samling...

0

Bibliotek

Foreningen ønsker at genudgive historisk litteratur om Bornholm, først og fremmest de tidligere årgange af Bornholmske Samlinger. Foreningen har gennem årene udgivet andre vigtige værker enten af eget initiativ eller i samarbejde med andre. Bøgerne er for længst udsolgte,...