Lokalarkiver uden originaler!

DSC09081

Gudhjem Lokalarkiv

Guldstøv i lokalarkiverne

Bornholms Historiske Samfund (BHS) inviterede de bornholmske lokalarkiver til et fælles-møde mandag den 27. februar. Formålet var at skabe kontakter og at præsentere vores idé om at vores årsskrift Bornholmske Samlinger i 2018 tematisk skal handle om ”Guldstøv i lokalarkiverne”.  Vi er opmærksom på, at der rundt omkring i arkiverne findes ”skatte” som fortjener opmærksomhed. For et par år siden oprettede vi en søgbar database med flere af arkivers registranter og det er vores håb, at endnu flere vil være med.
I alt 35 deltog i mødet og 14 lokalarkiver var repræsenteret.

Lokalarkiver uden originaler!

Mødet denne gang gik i høj grad ud på at udveksle oplysninger om arkivernes formål og fortælle hinanden om hvilke aktiviteter man har gang i. Denne ”runde” var interessant og overraskende – i hvert fald for mig – og må føre til at den traditionelle definition af et lokalarkiv bør revideres. Lokalarkivet er ikke blot et arkiv, hvor der akkumuleres fysiske dokumenter og billeder til opbevaring for fremtiden, men også et sted hvor der samles viden om lokalsamfundet og hvor der er et reelt ønske om at dele sin viden med andre. Der er i de seneste år startet arkiver, der ikke er traditionel foreningsbaserede men funderet på et digitalt fællesskab, der samler interessen omkring et lokalområde. Altså helt uden indsamling af originale dokumenter.

Hvad er et lokalarkiv på Bornholm?

Heldigvis har vi ikke på forhånd defineret ”lokalarkiver” inden vi inviterede til mødet og dermed overset denne nye arkivkonstallation, der også har en berettigelse, når vi søger lokalhistorisk viden. Et ”lokalarkiv” bør være et sted hvor lokalhistorisk viden indsamles og stilles til rådighed for alle, der måtte ønske det. Ellers giver det ikke mening for BHS at hjælpe til med at formidle kendskabet til disse arkivers aktiviteter.
Fælles for alle arkiver er ønsket om at akkumulere lokalhistorisk viden og dele denne viden med offentligheden. Det ”traditionelle” arkiv er stadig foreningsorganiseret, hvor medlemmer mødes i et socialt fællesskab og som har åbent på bestemte dage, hvor interesserede kan komme og få viden om lokalhistorien. Her samles dokumenter, billeder og genstande, registreres og opbevares på en betryggende måde.
Foreningerne er opstået på mange forskellige måder. Det kan være startet af enkeltpersoner eller grupper af folk, men kan også være en del af et større fællesskab, som for eksempel en byforening.
I de seneste år er der dukket nye arkiver op, der primært består af personer, der har fundet sammen i en fælles interesse der afgrænses geografisk eller tematisk.

Det digitale arkiv

Fælles for alle lokalarkiver er, at man har en hjemmeside og/eller en Facebookside, hvor fællesskabet dyrkes og udvikles. Det er den digitale mulighed, der er det nye sort. Efterhånden udvikles fællesskabet til også at bestå af et digitalt fællesskab, hvis ”medlemmer” ikke begrænses af lokalområdets snævre grænser. I dag behøver et lokalarkiv ikke alene have en lokal fundering, men kan bestå af kræfter udensogns, drevet af interesser for lokalhistorien. Et digitalt fællesskab skaber nye muligheder.

Problemer for arkiverne

De fysiske forhold

Først og fremmest må dokumenterne opbevares forsvarligt. Jeg ved at der er flere arkiver, der lever en lidt omtumlet tilværelse. Fælles for de fleste arkiver er, at de har fået stillet ledige lokaler til rådighed af kommunen. Heldigvis råder de fleste over gode og velegnede lokaler, hvor der både er plads til de indsamlede ting og hvor der desuden er arbejdsplads og plads til sociale aktiviteter. Andre slås med klimatiske problemer, så som støv, fugt og sågar skimmelsvamp. Desuden lever flere med frygt for at blive flyttet, når andet formål med lokalerne bliver besluttet.
De fysiske genstande skal opbevares på sikker måde hvis de skal overleve i fremtiden. Hvis et lokalarkiv bliver nødt til at lukke, kan materialet heldigvis afleveres til Bornholms Ø-arkiv, der har en forpligtelse til at tage imod det og som har de optimale forhold til opbevaring af dokumenter.

De digitale problemer

De digitale muligheder kan kun udvikles, hvis man mestre mediet. Ikke alle har den mulighed. Det kræver ekspertise at skabe og udvikle en hjemmeside. En Facebook-side skal vedligeholdes og ”gødes” med nye historier, hvis den skal leve. Hjemmeside og Facebookside kan berige hinanden, men det kræver en stor arbejdsindsats for at fungere.
Digitale arkiver er flygtige og der er en konstant fare for hacking, utilsigtet sletning af data og simpel forældelse af data. Et skannet dokument har let ved at forsvinde på den ene eller anden måde. De fleste har vel data på flere computere og tager regelmæssige backups? Men hvad sker der f.eks. med billeder på Facebook og hjemmesider? Hvordan sikrer man, at data bevares for eftertiden? Det er nogle problemstillinger, som man i fællesskab kan hjælpe hinanden med at løse.

Rekrutteringsproblemer

Det er ingen hemmelighed, at mødedeltagernes gennemsnitsalder er høj. I sig selv er dette jo intet problem, blot der er nye kræfter til at tage over. Problemet blev berørt og en sikkerhed for fremtiden kan være et øget samarbejde arkiverne imellem. Vi har en fælles interesse i at passe på vores lokalhistorie og det vil Bornholms Historiske Samfund gerne være med til.

15. marts 2017
Jesper Vang Hansen

Se oversigt over lokalarkiverne her:

You may also like...