Nu med søgbar arkivregistrant !

Inger på arkivet 2013

I offentlige og private arkiver gemmer vi dokumenter, billeder og beretninger om vores fortid. Det er her, vi skal finde materiale til de artikler, vi udgiver på tryk og på digitale medier. Arkivet er vores fælles erindringslager, hvor vi søger oplysninger om vores historie. Virksomheder og privatpersoner har afleveret materiale til arkiverne i tillid til, at oplysningerne bliver bevaret for eftertiden. At bevare vores arkiver er en stor og betydningsfuld opgave, som ikke må glemmes. Her findes nemlig vores historie.

Bornholm har flere arkiver. Det største er Ø-arkivet i Rønne, der har gode opbevarings- og besøgsforhold. Her findes mange hundrede meter hylder med arkivkasser og protokoller. Arkivet startede på Bornholms Centralbibliotek i 1974/75 og kaldtes Bornholms Lokalhistoriske Arkiv. I 2006 blev det lokalhistoriske arkiv en del af Ø-arkivet, der er et kommunalt, offentligt arkiv.

For den bornholmske lokalhistorie er Ø-arkivet det vigtigste. Siden starten i 1975 er der ført registre over indkomne sager og de findes i dag samlet i ringbind på arkivet. Bornholms Historiske Samfund har med udgivelserne af Bornholmske Samlinger meget stor glæde af arkivet og for at gøre arkivet lettere tilgængeligt, udgiver vi nu en digital registrant over samlingerne. En opgave som vi synes falder naturligt ind under Foreningens formål: ”At vække og bevare interessen for Bornholm og dens fortid”.

MEN – det er vigtigt at nævne – registranten er ikke fuldstændig, men omfatter ”kun” de private og de fra Bornholms Museum afleverede sager siden 1975.  Arkivet rummer meget mere: Aviser, udklipssamlinger, billeder, bøger, film, kort, lydfiler, mikrofilm og andet.

OG – arkivregistranten er heller ikke færdig. Den vil løbende blive rettet til og suppleret. Endnu mangler en hel del, at blive indskannet. Databasen har ikke et format, der er lige læsevenligt, men allerede nu kan du søge i de små to tusinde poster og med lidt overbærenhed med os udgivere, vil du med garanti finde ting, der er så interessante, at du må en tur på Ø-arkivet for at se nærmere i kasserne.
God fornøjelse!

You may also like...