Ny hjemmeside

1812Hammershus

Hammershus, 1813 – original i Zahrtmanns arkiv, Ø-Arkivet


 

Foreningen har fået en ny hjemmeside, der også kan bruges på tablet og smartphone. Nu er der plads til digitale genudgivelser af Bornholmske Samlinger og andre relevante bøger.

På generalforsamlingen år 2000 nævntes hjemmesiden for første gang. Fra marts måned kunne medlemmerne studere foreningens aktiviteter på internettet og man kunne sende e-mails til bestyrelsen. Foreningen havde fået hjælp af en professionel web-master Ebbe Lauridsen.

Fra foråret 2005 blev arbejdet med hjemmesiden varetaget af Svend Aage Møller, En opgave som han med flid har udført til glæde og gavn for os alle i foreningen frem til i dag. De sidste par år har han også haft det tidskrævende job at været foreningens kasserer.

Hjemmesiden kunne ikke længere opdateres og vi var tvunget til vælge et nyt system.

Vi har nu den glæde at præsentere en helt ny hjemmeside på et nyt domæne, Den er udfærdiget således, at den fungerer hensigtsmæssigt på de nye platforme. Endvidere råder vi nu over meget større lagerkapacitet, således at vi kan tilgængeliggøre alle tidligere årsskrifter digitalt. En anden nyskabelse er, at man kan abonnere på nyheder og tilmed kommentere artiklerne, der bliver bragt på siden.

Foreningen har fået god hjælp af Adam Schønemann i opbygningen og tilretningen af funktioner og sider. MEN, vi er ikke færdige. Der vil ske visse tilretninger og nyt indhold vil supplere det gamle.

Den “gammeldags” papirbaserede formidling, med udgivelse af et årsskrift, er stadig vores vigtigste opgave, men de nye digitale medier er fremragende redskaber til historieformidlingen og dem skal vi benytte os af. Hjemmeside, nyhedsbrev og facebook er i dag foreningens talerør, ikke blot til medlemmerne, men til alle, der interesserer sig for Bornholms historie.

Velkommen til den nye hjemmeside.

26. oktober 2014

Jesper Vang Hansen

You may also like...