Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen på besøg hos Bent Pedersen på Abildgaard i Sandkås den 11. maj 2017 (foto IW)
Bestyrelsen på besøg hos Bent Pedersen på Abildgaard i Sandkås den 11. maj 2017 (foto IW)

Indkaldelse til generalforsamling

BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND

Lørdag den 10. september 2022 kl. 14.00 i Tejn Medborgerhus, Ndr. Strandvej 31

Dagsorden

1: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Redaktørens beretning

4: Regnskab for året 2021

5: Budget 2023 og fastsættelse af kontingent for året 2023

6: Valg af bestyrelse

I henhold til bestyrelsens love § 5 afgår følgende bestyrelsesmedlemmer efter tur:

Jakob Seerup (ønsker ikke genvalg)

Svend Aage Møller

Jesper Vang Hansen

Anette Eriksen

valg af suppleant(er)

7: Valg af revisorer  –  Finn Hansen og Jørn Birk

8: Valg af revisorsuppleant  –  Jens Baunsgaard

9: Eventuelt

Efter generalforsamlingen foredrag

Mogens Lau fortæller om Herbert von Garvens-Garvensburg (1883-1953) og Abildgaard.

You may also like...