Stibolts Fraseologi

Sven Lidman "fortæller en kostelig Historie"  til P. K. Stibolt. 1954 - Bagerst Stibolt svigerdatter, der er gift med ældste søn som fotograferer

Sven Lidman “fortæller en kostelig Historie” til P. K. Stibolt. 1954 – Bagerst Stibolt svigerdatter, der er gift med ældste søn som fotograferer

P.K. Stibolt, Peter Kristian Stibolt blev født den 26.3.1873 i Rønne, og døde i Frederiksberg 18.3.1960. Stibolt blev student i 1891 fra Rønne og tog i 1902 skoleembedseksamen med historie. Allerede som skoledreng lærte han sig stenografi og blev i 1896 ansat som stenografassistent i rigsdagen, en stilling som han opgav i 1907 for at blive korrektør i rigsdagen. I 30 år, begyndende fra 1903, var han lærer i stenografi ved købmandsskolen og de Brockske handelsskoler og underviste i faget ved handelsskolen. I 1905 blev han medstifter af det danske Gabelsberger stenografi selskab, og omkring årene 1906 – 1908 underkastede han organisationen en større revision i samarbejde med rigsdagsstenografen Chr. Christiansen. Ud af samarbejdet mellem de to, kom værket 5000 debatforkortelser, hvilket måske er en af de udgivelser som Stibolt for eftertiden er blevet mest kendt for.

Stibolt interesserede sig som voksen levende for det bornholmske sprog, dette udmøntede sig i dels i egne studier dels igennem perioder at arbejde sammen med Aage Rohmann og Th. Teinnæs om det bornholmske. Stibolt begyndte selv på et tidspunkt at samle bornholmske ord og fraser sammen, og i 1953 var han færdig med ”Forslag til en Bornholmsk Fraseologi”, som er delt op i to bind. Manuskriptet foreligger i et enkelt håndskrevet eksemplar på Bornholms Ø-arkiv. Fraseologien er aldrig blevet trykt.

Stibolts fraseologi, som også skal ses som et supplement til Espersens ”Bornholmsk Ordbog”  udgivet i 1908, indeholder ord som ikke er med hos Espersen. Fraseologien har til formål at vise hvordan de forskellige bornholmske ord kan bruges i praksis og indgå i en sproglig kontekst; dvs. gennem sætningseksempler give indtryk af i hvilke sammenhænge de enkelte ord kan benyttes i talt bornholmsk.

Stibolt og Espersen har mange af de samme ord med, men på visse punkter modsiger Stibolt Espersen, når Stibolt fx siger asjilla ’adskille’, og Espersen siger at det kan man ikke sige, og at det hedder fråsjilla ’adskille’. Stibolt har også âve etter ’abe efter’ og det har Espersen ikke. Da Stibolt er meget yngre end Espersen, ligger hans sprog nærmere det bornholmsk som bliver talt i dag.

Nikolai Sandbeck, 9. oktober 2015

Stibolt 1954 har besøg af Sven Lidman2

Stibolts Fraseologi-Bog1

Stibolts Fraseologi-Bog2

Oversigt over Bornholmske ordbøger mm

Mere om P.K.Stibolt

Billeder +oplysning om billede) og Fraseologierne ligger på Ø-Arkivet (1975-35)

 

 

You may also like...