Arrangementer i 2021

Bornholms Historiske Samfund håber på, at foreningen i 2021 igen kan gennemføre aktiviteter uden restriktioner foranlediget af corona-epidemien. Mogens Laus rundvisning i Melsted og Gudhjem blev aflyst i 2020 og er nu programsat til søndag den 25. april 2021 kl. 10.
Sidste års generalforsamling blev gennemført i en gunstig periode i starten af september på Middelaldercenteret og vi satser på at holde generalforsamling 2021 lørdag den 4. september kl. 14 et spændende sted på Bornholm.
Bornholmske Samlinger 2021 omhandler de bornholmske professionelle fotografer indtil 1939. Den vil blive udgivet ved et arrangement lørdag den 6. november kl. 14. Stedet er endnu ikke fundet. Det er glædeligt, at flere fonde allerede har lovet støtte til udgivelse af årsskriftet, som Ann Vibeke Knudsen selv er soloforfatter til. Det bliver et pragtværk, som medlemmerne kan glæde sig til.
Godt nytår til alle.

You may also like...