Bornholmerprisen gik til Klaus Thorsen

På Bornholms Historiske Samfunds generalforsamling den 5. september 2020 havde formanden den ære at afsløre for Klaus Thorsen, at en enstemmig bestyrelse havde valgt ham til at modtage Bornholmerprisen.

Siden 1956 har Bornholms Historiske Samfund uddelt Bornholmerprisen – ikke hvert år – men næsten. I år blev prisen uddelt for 61. gang.

Årets prismodtager får prisen indenfor kategorierne ”historisk virksomhed vedrørende Bornholm” og for ”Det bornholmske sprog”.

Hvem kender Klaus Thorsen bedre end chefarkæolog Finn Ole Sonne Nielsen på Bornholms Museum? Foreningen havde derfor bedt Finn Ole om at skrive indstillingen:

Klaus Bidstrup Thorsen er født 11. august 1965. Detektorspecialist, Historieformidler på Bornholms Middelaldercenter og Bornholms Højskole.

Bare prøv at google Klaus Thorsen Bornholm – så dukker han op med talrige opslag. Klaus er her og der og alle vegne. Kendt i hele landet og i det arkæologiske miljø i hele Nordeuropa som en af de allerdygtigste detektorførere.

I 1996 fik han som den første amatørarkæolog i Danmark en nyetableret ’opmuntringspris’ af Erik Westerby-fonden der årligt den 8. maj uddeler Dansk arkæologis ’nobelpris’. I 2003 blev Klaus udnævnt til årets arkæolog af SDA-Sammenslutningen af Danske Amatørarkæologer.

Klaus skriver i den kommende bog om De Bornholmske Amatørarkæologer/DBA 25 år ’De første og største fund’ hvordan han i 1983 fandt en næsten 6000 år gammel flintøkse i Sjælegårdsmosen i Olsker. Fundet blev hans indgang til arkæologien og åbnede en helt ny verden.

I 1985 fandt han den store gravplads fra 6-700tallet ved Nr. Sandegård i Østerlars ja faktisk i to omgange, hvilket man også kan læse om i den nye bog. Et fund der længe blev betragtet som hans livsfund var Pæregårdsskatten i Olsker, en af de største sølvskatte fra sen vikingetid. Den kan i dag ses udstillet på Bornholms Museum. Men fundet blev i 2001 overgået af ’borgmesterkæden’ eller ’kræmmerhuset’ fra Fuglesangsageren der er en del af det centrale Sorte Muld.

Klaus har talrige fine fund på så sin liste, heraf meget af guld – så meget at han af de andre detektorfolk kaldes ’Guldgrisen’ – det navn har han taget til sig som sin mailadresse. Klaus har et fantastisk godt humør og ét utroligt ’drive’ – han glædes hver gang over alt det nyfundne – senest et skattefund og et bopladsområde ved Kobbegård i Østerlars.

Klaus er opvokset på Tejn-Olsker skole, forældrene var pedeller her. Han startede efter endt skolegang som bagerlærling hos Tejn Bageren i 1982. Aftjente efter svendebrev i dec. 1985 sin værnepligt med 9 måneder i Livgarden. Han vendte tilbage til Tejn Bageri og fortsatte her til 2010. I 1993 havde han købt hus i Østerlars og fandt sin tilkomne kone Lene der i 1996.

I foråret 2011 startede Klaus hos Niller på Bornholms Middelaldercenter som historieformidler. Klaus har et naturligt talent/gen til at formidle historien, han brænder så stærkt igennem som formidler så enhver kan se at de har at gøre med ren ildsjæl.

Klaus var i 1995 med til at oprette foreningen De Bornholmske Amatørarkæologer og blev foreningens skattede formand i 20 år. Selvom han ikke længere er formand, er han særdeles synlig i medierne og yder en kæmpe indsats i kredsen af frivillige der i 2019 hjalp Bornholms Museum med at undersøge tempelgården på Sorte Muld. Klaus var hermed som detektorspecialist og vandsoldemester. Det sidste er et meget ensformigt arbejde men med Klaus i front blev hver dag til en fest.

Efter prisoverrækkelse kvitterede Klaus Thorsen med en spændende beretning om de underjordiske på Bornholm.

Det var en fornøjelse at afholde generalforsamlingen i Stormandsgården på Bornholms Middelaldercenter. Stemningen  var i top.

Læs formandens beretning her.

 

You may also like...