Bornholmske Samlinger 2014

Bornholmske Samlinger 2014.

Torsdag 13. november udkommer BORNHOLMSKE SAMLINGER 2014 – et ”samlebind” med 11 meget forskellige artikler. Vi festligholder udgivelsen med et arrangement på Rønne Theater kl. 16.30-19.00. Foreningen byder på et glas i dagens anledning. Alle er velkomne – også MÅSKE fremtidige medlemmer af foreningen!
Det er tredje gang vi markerer det, vi (og det gør vi uden at rødme) kalder for årets vigtigste, historiske udgivelse. Kom og vær med! Hør forfatterne fortælle om deres artikler. Du kan stille spørgsmål, få dig en ”privat” snak – og du kan få årbogen med dig hjem.
Jeg kan garantere, at der er artikler for enhver smag. Der er de ”store” historier, hvor det er konger og statsmagter, der bestemmer historiens gang, fx den svenske ekspansion, som i 1706 var skyld i, at ”400 krigsfanger” havnede på Bornholm – og de ”små” historier, hvor det er foretagsomme person, der ”har gjort en forskel”, som da billed- og stenhugger Frederik Ferdinand Fischer forsynede øens kirkegårde med de fineste gravminder. Vi spænder også vidt tidsmæssigt, fra arbejdet med de hedensk/kristne runesten til den entreprenante hotelejer Blanch, der byggede sit hotel på Bornholms gamle Galgebakke ved Hammershus. Hotellet blev brændt af i 1977.
Året 2014 er jubilæumsår for mange store begivenheder, bl.a. skoleloven af 1814, nederlaget i 1864, ”Den store Krig” i 1914. Vi har valgt at markere de tragiske begivenheder i 1864 med historien om en bornholmsk soldat, der satte livet til. Krige skriver – desværre – historie med store bogstaver. Endnu tre artikler har ”Krigen” som omdrejningspunkt. 1658 – et af de årstal, der fylder i den bornholmske historiebevidsthed – hvem vidste, at Kong Frederik III forsøgte at pantsætte Bornholm til Lybækkerne? Eller at et krigsskib fra begivenhederne dengang havnede som logiskib på Christiansø – og at en løve overlevede? Eller hvad med de våben de bornholmske soldater blev udstyret med?
Om det bl.a. var en modvægt til krigens uvæsen ved jeg ikke, men højskolebevægelsens indsats for at højne og fremme almindelige menneskers horisont i bred forstand kan ikke overvurderes. Én ting var Højskolerne, men også Højskoleforeningens og Højskolehjemmenes indflydelse var stor. Den historie har vi ikke kendt til, men den kan du læse om her. Til den fredelige afdeling hører de artikler, der handler om topografien. Her er en beretning om de bykort, der blev tegnet til det første bind af det store, vigtige topografiske værk, Trap Bornholm, som udkom i første oplag i 1858. Vi dykker også ned i en enkelt egn og har fået en lokalhistoriker, der har levet og beskæftiget sig hele livet med sin hjemegn, til at skrive om fiskerlejet Vang. Et fredeligt og vidunderlig sted – hvor menneskelig foretagsomhed også har sat sit præg.
Her er noget for enhver. Læs og bliv klogere. Glæd dig til de mange artikler, der ligger ufattelig megen tid gemt i udarbejdelsen af det store stof. Bornholms Historiske Samfund kan ikke takke forfatterne nok for deres indsats.
Forfatterne:
Bjørn Westerbeek Dahl, Anette Eriksen, Erik Gornitzka, Jørn Uffe Hansen, Håkan Henriksson, Lilliane Højgaard Holm, Ann Vibeke Knudsen, Svend Aage Møller, Finn Pedersen, Niels Probst, Ebbe Gert Rasmussen, Henrik Vensild.

Pfv. Ann Vibeke Knudsen, Redaktør

You may also like...