Indkaldelse til generalforsamling

 

Foreningen

BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND

Lørdag den 9. september 2023 kl. 14.00

Vestermarie skole, Foreningshuset, Vestermarievej 16, 3700 Rønne

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Redaktørens beretning
  4. Regnskab for året 2022
  5. Fastsættelse af kontingent for året 2024
  6. Valg af bestyrelse –  I henhold til bestyrelsens love § 5 afgår følgende bestyrelsesmedlemmer efter tur. På valg er: Ann Vibeke Knudsen, Mogens Lau, Henning Bender (modtager ikke genvalg), Finn Kjærulff og Jens Aagesen
  7. Valg af revisorer – på valg: Jørn Birk og Finn Hansen
  8. Valg af revisor-suppleant – på valg: Jens Baunsgaard
  9. Eventuelt
  10. Bornholmerprisen 2023

 

Efter generalforsamlingen og en kort pause:

 ”Fortællingen om Saxebro mølle og bageri – fra ruin til kulturhistorisk perle”

Saxebro mølle og bageri 1990 – luftfoto tilh. Kgl. Bibliotek

 

 

You may also like...