Bornholmske Samlinger 2016

Aarsdale Brugs 1925. Foto tilhører Kurt Kjøller-Hansen og er gengivet i bogen

Aarsdale Brugs 1925. Foto tilhører Kurt Kjøller-Hansen og er gengivet i bogen

 

Velkommen til præsentation af Bornholmske Samlinger 2016

Den 5. november udkommer Bornholms Historiske Samfunds årbog. I år handler det om de bornholmske brugsforeninger, skrevet af Karl Nielsen, der var ansat i FDB fra 1945-1991. Årsskriftet ”Brugsforeningsbevægelsen på Bornholm” er på 336 sider og fyldt med information om Bornholms engang mere end 30 brugser.
Bogpræsentationen finder sted 5. november kl. 14 i Aarsdalehuset, der startede som ”Aarsdale Husholdningsforening” den 14. april 1879 og altså fungerede som brugs i hundrede år til 31. december 1979.
Foreningens medlemmer skal glæde sig til en spændende eftermiddag.
Adresse: Aarsdalehuset, Brugsebakken 5, Aarsdale

 

Billedet forestiller Aarsdale Brugs i 1925. Foto tilhører Kurt Kjøller-Hansen og er gengivet i bogen. Den gamle brugs bruges i dag af Borgerforeningen –  Borgerforeningens hjemmeside

Medlemmer får bogen med hjem og ekstra eksemplarer kan købes til favorabel pris. Nye medlemmer er også meget velkommen. Indmeldelse kan ske på dagen eller her:  http://bornholmske-samlinger.dk/om-os/bliv-medlem/.

You may also like...