Generalforsamling 5. september kl. 14

FruPetersensCafe

Kære medlemmer af foreningen ”Bornholms historiske Samfund”

Velkommen til generalforsamling lørdag den 5. september 2015 kl. 14 i Fru Petersens Cafe i Østermarie. Foreningen byder på kaffe og kage, samt foredrag ved tidl. skolelærer Lars Seerup. Sted og foredrag er nøje valgt i anledning af, at foreningens årsskrift “Bornholmske Samlinger” handler om den bornholmske folkeskole.

Dagsorden kan ses her.

Nye medlemmer er også velkommen. Indmeldelser kan ske ved at indbetale kontingent (200 kr.) på foreningens konto. Se anvisning her. Indmeldelse kan også ske den 5. september inden selve generalforsamlingen. Et forøget medlemstal vil være en stor støtte til foreningens fortsatte arbejde.

Jesper Vang Hansen,

formand

 

 

You may also like...