Bornholmske Samlinger 2019

Udsnit af side om maleren Bertel Hansen-Svaneke

Lørdag 9. november kl. 14 er der bogpræsentation i DOMEN i ALLINGE

Tag godt med varmt tøj på og med (tæpper) og mød frem (der er varmekanoner i huset).

Bestyrelsen for Bornholms Historiske Samfund er stolte over, igen at kunne præsentere en årbog med en samling fortællinger om det Bornholm – vi alle holder så meget af! For igen i år har en række dedikerede mennesker beriget os med artikler, som alle lægger endnu en dimension til Bornholms historie. Og de kommer selv – forfatterne – og fortæller om deres artikler og deres arbejde med artiklerne.

Mogens Lau har fundet nyt om en af de bornholmske kunstnere, som var og er elsket af mange, men som aldrig opnåede en ”piedestal på Parnasset”: Det er Bertel Hansen-Svaneke, 1883-1937, uddannet på Kunstakademiet i København 1913. Han kunne sit håndværk, han kunne male og han malede de dejligste, bornholmske landskaber, de fineste portrætter og genrebilleder, som i dag har stor kulturhistorisk værdi. Glæd dig til Mogens Laus gode skildring af maleren. Med den historie vil Bertel Hansen-Svaneke aldrig blive glemt.

Udsnit af side om maleren Bertel Hansen-Svaneke

Mette Vinds lille historie lukker døren op til en stille, beskeden kvindes liv, en frøken, en selvudslettende kvinde sagde man i familien, men en afholdt pogeskolelærerinde, som fik de allermindste børn i Svaneke gjort fortrolige med en fremtidig skolegang. Mette Vind har kendt sin tante Ellen og fortæller hendes historie med stor indsigt og respekt.

Med sprogforsker og runekyndige Lilliane Højgaard Holm skal vi et helt andet sted hen i den bornholmske historie, til dengang man skrev med runer, for det latinske alfabet var endnu ikke nået så langt mod nord. Lilliane har taget sin store lup frem og kigger på nogle runeamuletter, der er fundet forskellige steder på Bornholm. Hvad fortæller de, hvad er det for en gammel verden, ordene, runerne, afdækker? Lilliane er forsker, så her får du de facts, man kan vride ud af disse korte, forhistoriske tekster. Spændende.

Peter Aakjær og Mette Harild er fætter og kusine og for anden gang fortæller de kapitler af deres familiehistorie, med udgangspunkt i Listed. I årbogen 2017 fortalte de om ”Listedkongen” A.P. Hansen, 1819-1889, om hvordan han etablerede sig på Listedgård og blev velhavende købmand, reder og formand for det lille fiskerleje. I artiklen her får vi historien om det ene af hans skibe, skonnerten ”Margrethe”, der sejlede en stor del af verden rundt i de år, hvor konkurrencen fra dampskibstrafikken begyndte at gøre ondt på sejlskibene.

Jens Riis Jørgensen fortæller de mange historier, der knytter sig til den bebyggelse, der lå lige øst for Hammershus, og hvor den allersidste rest forsvandt i forbindelse med den ny adgangsvej til Hammershus med udstillingsbygningen ”Brohuset”, som åbnede i 2017. Her var engang slotshus, kro, traktørsted og hotel, her var menneskeskæbner, som vi via arkivernes fortællinger og med Jens som guide, følger på godt og desværre også ondt.

Randi Solvang fortsætter og supplerer den historie, hendes mand, Gunnar Solvang, fortalte os i Bornholmske Samlinger 2017. Om en bornholmsk udvandrer, der skabte sig en stor karriere i USA. Han var yngste søn og vokset op på et lille husmandssted i Povlsker. Han havde fem søskende og en mor, der blev enke kun otte måneder efter hans fødsel. Her er det hans ældste søster, Ingeborg, der fortæller om sit liv i Povlsker i 1890’erne. Randi Solvang er Ingeborgs barnebarn.

Seks fortællinger af Bornholms store historie. Fortællingerne består selvfølgelig af ord, men også af mange gode billeder, således at historien ikke kun skal læses, men også opfattes gennem billedets egen, fantastiske visuelle beretning.

30. oktober 2019, Ann Vibeke Knudsen (redaktør)

You may also like...