Bornholmske Samlinger 2023

Østergade 4, Karnaphuset i Rønne, ejendommen hjørnet af Kirkepladsen. Foto G. Støckel, Rønne, Bornholms Museum.

 – udkommer 4. november 2023

Siden den første årbog udkom 1906, kan vi her – 117 år efter – endnu en gang udgive ”Samlingerne” med rigtig gode artikler og med historier, som selvfølgelig alle kredser om Bornholm.

Vi får en uhyggelig men spændende historie ”Sagen Barfod” af lokalhistoriker Kim Bak om et forfærdeligt hustrumord og den sidste henrettelse i Aakirkeby. Kim dyrker den genre, man kunne kalde ”graverhistorie”, for hvis man formår at læse de gamle håndskrevne dokumenter med den ofte vanskeligt læselige, håndskrevne, gotiske tekst, ja, så åbner der sig en verden og en indsigt i fortiden, de fleste ikke lige havde forestillet sig.

Vi kommer også til at høre om husmændenes, udbyggernes, vilkår på Bornholm i 1700-tallet. Udbyggere er en særlig bornholmsk betegnelse. Deres hjem, udbyggerhusene, lå enten på bondens eller kongens jord og nogle havde fæste(leje)jord, andre havde intet. ”Bøndernes udbyggere – og Kongens!” er et lærerigt nedslag i Historisk Samfunds formand Jesper Vang Hansens forskning i den bornholmske husmandskultur.

Med Torben Bech Rasmussens fortælling om ”Landbrugsaktivisten”, husmanden Otto Hansen i Aaker, følger vi manden, der i 1932 ”drog i krig for landbruget”. Torben fortæller både Otto Hansens private historie – og – hvorfor det nu var, at han måtte drage i krig! Torben er cand. phil og har bl.a. skrevet om de bornholmske forfattere Martin Andersen Nexø og Jakob Hansen.

Østergade 4, Karnaphuset i Rønne, ejendommen hjørnet af Kirkepladsen. Foto G. Støckel, Rønne, Bornholms Museum.

De gamle bornholmske købstæder rummer store købmands-, skipper- eller rederejendomme, hvis historier rækker lige så langt tilbage, som vi kan finde skriftlige kilder. Historiker og tidligere museumsdirektør Jørgen Selmer er flyttet til Bornholm og har erhvervet den fredede ”Karnapgård” i Østergade i Rønne. Den er en del at et meget større gårdanlæg på hjørnet ved Kirkepladsen, centralt i Rønne. Jørgen Selmer udfolder hele ejendommen historie med fokus på de mange personer, der gennem næsten 500 år har boet i ejendommen. ”Karnapgården i Rønne”.                              

Nexø har også sine store, gamle byejendomme. Munkegade 1 i Nexø var i generationer ejet af familien Marcker. En datter i familien, Cecilie Bjørg Marcker, blev i 1891 gift med apoteker Lauritz Vilhelm Lintrup. Han havde også bornholmske aner, bl.a. i ”Hotel Rønne” på Kirkepladsen i Rønne – og naboejendom til Karnapgårdskomplekset. De to unge erhvervede apoteket i Hillerød. Og i Hillerød har journalist og lokalhistoriker Lennart Weber fundet et stort familiearkiv, som er grundlag for historien om ”Marckerfamilien i Nexø”.       

                                              

Kunsthistoriker Mogens Lau skriver om den tyske forfatter, orgelbygger mm., Hans Henny Jahnn, som i 1934 slog sig ned på en lille ejendom ”Granly” i Rutsker på Nordbornholm. Mogens’ spændende – og jeg synes også rystende – beretning om et i den grad alternativt liv på Bornholm, baserer sig bl.a. på en række samtaler med Jahnns datter, Signe Trede Jahnn. ”Hans Henny Jahnn og Bornholm”.                                                 

Skulle der være mere plads i denne årbog vil redaktøren, Ann Vibeke Knudsen, berette om ”Førfotografiet – på Bornholm”. At fotografiet generelt for redaktøren spiller en væsentlig rolle i den bornholmske historiefortælling er vist ikke ukendt. Men hvilke afbildningsmuligheder havde man før fotografiet blev ”opfundet” i 1839? Altså udover de dygtige kunstnere, der med øje, evner og håndelag kunne male portrætter og landskabsbiller?

Ann Vibeke Knudsen 4.5.2023                                                

You may also like...