Dokumentarisk drama fra arkiverne

Bornholms historiske Samfund inviterer til foredrag tirsdag den 21. marts 2023 kl. 19

Bornholms Bibliotek, Pingels Alle 1, Rønne

Sadelmager Petersens hemmeligheder

En sort nat i efteråret 1810 brød to mænd ind i amtstuen i Rønne og bortførte det store jernskrin med hele amtets kassebeholdning. Allerede dagen efter vidste øvrigheden – og alle i Aakirkeby – hvem gerningsmændene var. Men hvor var de stjålne penge? Og hvordan kunne forbryderne købe løs af huse, møbler og heste uden at nogen greb ind?

Det handler om det største tyveri på Bornholm nogensinde og om den mand, byfoged Jespersen kaldte ‘den mest snu forbryder, jeg i mine 20 år har set.’

Historien fortælles af Kim Bak, der er nyt bestyrelsesmedlem i foreningen. Kim Bak bruger de originale kilder som grundlag for beretningen, der foregår i perioden 1810-1820. Historien om røveriet bliver levende og spændende.

De inviterede er

Foreningens medlemmer, lokalhistorisk interesserede og øens lokale arkiver. Efter foredraget og en pause vil der bliver lejlighed for Øens Lokalarkiver at berette om igangværende projekter.

Der er ingen tilmelding og foredraget er gratis.

Vel mødt

Jesper Vang Hansen

(Illustration: Egebjerg Rådhus kommunekasse)

You may also like...