Indkaldelse til generalforsamling

Margrethe af Nexø bygget 1871 for A.P. Hansen, P. Berg og J. P. Dahl. Solgt i 1898 til Skillinge.

Velkommen til Bornholms Historiske Samfunds generalforsamling i Listedhuset, Hans Thygesensvej 36 i Listed, lørdag den 31. august 2019 kl. 14.

Inden generalforsamlingen vil Peter Aakjær fortæller om ”Listedkongen”  A. P. Hansen og hans skibe.

Margrethe af Nexø bygget 1871 for A.P. Hansen, P. Berg og J. P. Dahl. Solgt i 1898 til Skillinge.

DAGSORDEN

1: Valg af dirigent
2: Formandens beretning
3: Redaktørens beretning
4: Regnskab for året 2018
5: Budget for 2020 og fastsættelse af kontingent for året 2020
6: Valg til bestyrelse
I henhold til bestyrelsens love § 5 afgår følgende bestyrelsesmedlemmer efter tur. Følgende er på valg:
Ann Vibeke Knudsen
Mogens Lau
Henning Bender
Henrik Vensild
Thorkil Thorsen

7: Valg af revisor
Bjørn Bjørnsen og Jørgen Birk

8: Valg af revisorsuppleant
Jørn Uffe Hansen

10: Eventuelt


Generalforsamlingen er for medlemmer. Er du ikke medlem, kan du nå det inden den 31. august. Klik her.

You may also like...