Indkaldelse til generalforsamling

BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND

Afholder generalforsamling 1. september 2018 kl. 14.00 i Svanekes gamle Rådhus, Storegade 24, Svaneke.

Mødet starter med rundvisning i det nyrenoverede rådhus ved Eigil Jensen og Preben Rangård, Byforeningen Svanekes Venner.

Foreningen byder på øl og vand.

DAGSORDEN

1: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Redaktørens beretning

4: Regnskab for året 2017

5: Fastsættelse af kontingent for året 2019

6: Valg af bestyrelse

I henhold til bestyrelsens love § 5 afgår følgende bestyrelsesmedlemmer efter tur:

Jacob Bjerring Hansen (ønsker ikke genvalg, i stedet foreslår bestyrelsen Jakob Seerup), Svend Aage Møller, Jesper Vang Hansen og Anette Eriksen

7: Valg af revisor

Efter tur afgår: Bjørn Bjørnsen og Poul Forum Sørensen

8: Valg af revisorsuppleant

Efter tur afgår: Jørn Uffe Hansen

9: Eventuelt

 

15.august 2018

pbv Jesper Vang Hansen

You may also like...