Forfatterne fortæller!

Bornholms Historiske Samfunds udgav Bornholmske Samlinger 2014 på Rønne Theater den 13. november 2014. Næste alle forfattere var mødt for at fortælle om deres artikel –  hør og se dem  på følgende film, der er på 9-16 minutters længde:

Anette Eriksen – Krigen i 1864 og en bornholmsk soldat

Erik Gornitzka og Ann Vibeke Knudsen – En stenhugger og en fotograf i Nexø – Frederik Ferdinand Fischer og Johan Hansen.

Finn Pedersen – Blanchs Hotel og dets ejere, Blanch, Beierholm, Beldring, Mueller og Koch

Svend Aage Møller – Højskolehjemmene på Bornholm. Rønne-Aakirkeby – Nexø og de tilknyttede højskoleforeninger.

Jørn Uffe Hansen – Kapitler af fiskerlejet Vangs historie.

Håkan Henriksson – När stora nordiska kriget kom till Bornholm

Ebbe Gert Rasmussen – Bornholms land som pant? Et intermezzo i nordisk udenrigspolitik 1658-1659

Ann Vibeke fortæller om Niels Probsts artikel “Løven fra Christiansø”

Henrik Vensild – Nogle blankvåben til de bornholmske soldater i 16- og 1700tallet

Lilliane Højgaard Holm – De bornholmske runesten og deres indskrifter – en præsentation

(Bjørn Westerbeek Dahl kunne desværre ikke være tilstede og fortælle om  “Christopher F. Willerups kort over de bornholmske byer 1858”)

 

 

You may also like...