Generalforsamling 5. september 2020

Hermed indkaldelse til foreningens generalforsamling som afholdes i Stormandsgården på Bornholms Middelaldercenter i Østerlars.

Efter selve generalforsamlingen kan medlemmerne opleve Klaus Thorsen, der vil fortælle historier om middelalderen og de underjordiske.

Vel mødt

Sandkås den 16. august 2020

Jesper Vang Hansen

——————

Dagsorden

1: Valg af dirigent

2: Formandens beretning

3: Redaktørens beretning

4: Regnskab for året 2019

5: Fastsættelse af kontingent for året 2021

6: Vedtægtsændringer

Bestyrelsen foreslår,

at § 5 sidste linje udgår og erstattes af: Samtidig vælges hvert år 1 suppleant til bestyrelsen, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant,

ny § 8 indsættes: Alle afstemninger afgøres ved simpelt flertal af de fremmødte på generalforsamlingen. Fuldmagter accepteres ikke. Hvis blot ét medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig,

Nuværende § 8 og § 9 ændres til henholdsvis § 9 og § 10

7: Valg af bestyrelse

I henhold til bestyrelsens love § 5 afgår følgende bestyrelsesmedlemmer efter tur:

Jakob Seerup, Svend Aage Møller, Jesper Vang Hansen, Anette Eriksen og 1.suppleant, Finn Kjerulff

8: Valg af revisorer

Efter tur afgår Bjørn Bjørnsen og Jørgen Birk

9: Valg af revisorsuppleant

Efter tur afgår Jørn Uffe Hansen

10: Overrækkelse af Bornholmerprisen

11: Eventuelt


STØT FORENINGEN – BLIV MEDLEM:

Bemærk, at generalforsamlinger er for medlemmer af foreningen Bornholms Historiske Samfund. Kontingentet for 2020 er 250 kr. Hvis man ikke er medlem endnu, kan det nemt nås inden den 5. september – klik her: https://bornholmske-samlinger.dk/om-os/bliv-medlem/

Det er foreningens princip at alle interesserede i lokalhistorien kan blive medlem af Facebookgruppen og frit benytte materiale på hjemmesiden, men det fordrer at foreningen lever!

You may also like...