Bornholms Historiske Samfund Blog

Arbejdskort til Stednavneudvalgets arbejde - her udsnit af Poulskers sognekort 0

Stednavne på Bornholm

Samfundet var medudgivet af “Bornholmske Stednavne” i 1952. Desværre mangler der kort i dette fantastiske opslagsværk. Kort og arbejdslister findes nu tilgængelig på Samfundets hjemmeside. De er opdelt i sogne og byer og kan...

Billedet er taget ved leveringen af det første diesel-materiel til DBJ, medio juni 1935. (Kilde: BHS facebook, Torben Rønne-Larsen, december 2012) 0

Bornholmske Jernbaners arkiv

  Foreningen De Bornholmske Jernbaner har bl.a. som formål at bevare effekter fra de nu nedlagte, offentlige jernbaner på Bornholm, herunder papir-arkivalier. Foreningen har et mindre udvalg af køreplaner, reglementer, formularer, tegninger, reklamemateriale, ordrebøger...

Sognepræst Jørgen Koefoed skriver til amtmand Thaarup 0

Skolehuse på landet

Der fandtes ingen skolebygning på landet, da Frederik Thaarup blev amtmand på Bornholm i 1804. Det var en stor opgaver at få skoler bygget og organiseret. Han udarbejdede bl.a. et skolereglement, som han bad samtlige præster...

udvandrerartikel 0

Lill-May Didriksen

Lill-May er her ikke mere. Det er svært at forstå. Nok var Lille-May plaget af mange fysiske genvordigheder, men at det skulle være slut nu, kom som et chok. Vi, der arbejder med Bornholms...

Protokoller 0

Klemensker sogns lokalhistoriske arkiv

Arkivregistranten er nu opdateret med 188 poster fra Klemensker lokalhistoriske arkiv. Ann Vibeke Knudsen og Jesper Vang Hansen besøgte arkivet den 21. februar og introducerede foreningens planer om at samle alle lokale arkivers registranter...

Inger på arkivet 2013 0

Nu med søgbar arkivregistrant !

I offentlige og private arkiver gemmer vi dokumenter, billeder og beretninger om vores fortid. Det er her, vi skal finde materiale til de artikler, vi udgiver på tryk og på digitale medier. Arkivet er...

bornholmskeSamlinger1 0

100 år er nu digitaliseret!

Bornholmske Samlinger 1906-2006 er indscannede og kan nu læses på vores hjemmeside. Indholdsfortegnelse findes her: 1. række 1906-1965 2. række 1964-1986 3. række 1987-2006 Arbejdets primære opgave var at gøre foreningens trykte årbøger læsbare og...

Bornholmske Samlinger 2014. 0

Forfatterne fortæller!

Bornholms Historiske Samfunds udgav Bornholmske Samlinger 2014 på Rønne Theater den 13. november 2014. Næste alle forfattere var mødt for at fortælle om deres artikel –  hør og se dem  på følgende film, der er på 9-16...