Bornholms Historiske Samfund Blog

0

Indkaldelse til generalforsamling

Velkommen til Bornholms Historiske Samfunds generalforsamling i Listedhuset, Hans Thygesensvej 36 i Listed, lørdag den 31. august 2019 kl. 14. Inden generalforsamlingen vil Peter Aakjær fortæller om ”Listedkongen”  A. P. Hansen og hans skibe....

0

Bro over Christiansø Havn

August måneds artikel 2019 – stammer fra fagbladet ”Ingeniøren” nr. 102, 21. december 1912, side 784-787 Af C. Hedemann, bestyrer af Søværnets Bygningsvæsen, M. Ing. F Artiklen indledes med en række generelle informationer om...

0

En tur til Kristiansø 1910

Juli måneds artikel 2019 – stammer fra: Husmoderens blad 1910, Nr.6, side 80 En tur til Kristiansø (sign. G) En morgen i sommerferien var alle københavnerne på hotellet i Gudhjem ualmindelig tidlig på færde....

0

Rønne-Allingebanen

Juni måneds artikel 2019 fyldte forsiden af RIGET, Illustreret Dagblad, den 4. maj 1913. Den dag i morgen – mandag – bliver en dag, der får kryds ved sig i Bornholms historie, thi da...

0

Bornholmernes kirkegård

Maj måneds artikel 2019 – er fra: Nyt dansk Maanedsskrift, oktober 1870, side 66-68, under overskriften: Mellem mange slags folk. I en gammel geografi om Bornholm står der for hver af de små købstæder...

0

Forår over Bornholm

April måneds artikel 2019 – stammer fra Nationaltidende, 7. maj 1922, side 7 Forår over Bornholm (Sign. C. Arctander) Vinter og vår kæmper så drabeligt om Danmark i disse dage, den ene vil ikke...

0

Christiansø i 1860’erne

Marts måneds artikel 2019 – stammer fra ”Hjemmet”, København 1860, s 259-260 Christiansø Et par milesvej nordøstligt for Bornholm ligger tre små klippeøer, Christiansholm, Frederiksholm og Græsholm. Man kaldte dem tidligere Græsholmene, nu Christiansø...