Bornholms Historiske Samfund

FruPetersensCafe 0

Generalforsamling 5. september kl. 14

Kære medlemmer af foreningen ”Bornholms historiske Samfund” Velkommen til generalforsamling lørdag den 5. september 2015 kl. 14 i Fru Petersens Cafe i Østermarie. Foreningen byder på kaffe og kage, samt foredrag ved tidl. skolelærer...

Udsnit af kartouche på Kgl. Biblioteks eksemplar af Hammers kort 1750 0

Stridslystne præster på Bornholm!

Omkring 1740 fandtes flere mærkværdige præster på Bornholm. Selv om historien om præsterne falder udenfor emnet skolehistorie, som er årets “Bornholmske Samlingers” tema, tåler et enkelt brev fra Vestermariepræsten Gerlach offentliggørelse i sin helhed. I en tid,...

1820Tegning af ny skole Østerlars 0

Østerlars skole 1820

På Rigsarkivet i København findes Østerlars skolekommissions forhandlingsprotokol 1817-1832 hvori der ligger en løs tegning af den ny skole i Østerlars fra 1820. Den gamle degnegård, der lå op mod kirkegårdsmuren, var faldefærdig og...

AnnonceFolkemøoedet-smal 0

Folkemøde

Sandvig Rådstue – mødested for folk med ”historie” som deres store interesse I Danmark findes over 500 foreninger, der har historien som interessefelt. Det er foreninger, der dyrker lokalhistorien og slægtshistorien. Der er foreninger,...

Udsnit af planche udfærdiget af Kancelliet i 1829. Tegningerne skulle bruges som model for lokal skolebyggeri. 0

Model for skolebygning i 1829

Skoler i landsognene på Bornholm blev først en realitet i 1820’erne. Planer om skolebyggeri skulle godkendes af Kancelliet. Til hjælp for den lokale myndighed udsendte Kancelliet i 1829 en mønstertegning af en skolebygning med...

Arbejdskort til Stednavneudvalgets arbejde - her udsnit af Poulskers sognekort 0

Stednavne på Bornholm

Samfundet var medudgivet af “Bornholmske Stednavne” i 1952. Desværre mangler der kort i dette fantastiske opslagsværk. Kort og arbejdslister findes nu tilgængelig på Samfundets hjemmeside. De er opdelt i sogne og byer og kan...

Billedet er taget ved leveringen af det første diesel-materiel til DBJ, medio juni 1935. (Kilde: BHS facebook, Torben Rønne-Larsen, december 2012) 0

Bornholmske Jernbaners arkiv

  Foreningen De Bornholmske Jernbaner har bl.a. som formål at bevare effekter fra de nu nedlagte, offentlige jernbaner på Bornholm, herunder papir-arkivalier. Foreningen har et mindre udvalg af køreplaner, reglementer, formularer, tegninger, reklamemateriale, ordrebøger...

Rønne Torv med skole udsnit 0

Skole eller eksercerplads i Rønne?

Den 8. mart 1806 klagede 133 borgere i Rønne over den nye Danske Skoles bygning på Store Torv. Skolens placering indskrænkede pladsens størrelse, således at byens 2 borgerkompagnier, der omfattende omtrent 650 mænd, ikke...

Sognepræst Jørgen Koefoed skriver til amtmand Thaarup 0

Skolehuse på landet

Der fandtes ingen skolebygning på landet, da Frederik Thaarup blev amtmand på Bornholm i 1804. Det var en stor opgaver at få skoler bygget og organiseret. Han udarbejdede bl.a. et skolereglement, som han bad samtlige præster...

udvandrerartikel 0

Lill-May Didriksen

Lill-May er her ikke mere. Det er svært at forstå. Nok var Lille-May plaget af mange fysiske genvordigheder, men at det skulle være slut nu, kom som et chok. Vi, der arbejder med Bornholms...