Bornholms Historiske Samfund

Rønne Torv med skole udsnit 0

Skole eller eksercerplads i Rønne?

Den 8. mart 1806 klagede 133 borgere i Rønne over den nye Danske Skoles bygning på Store Torv. Skolens placering indskrænkede pladsens størrelse, således at byens 2 borgerkompagnier, der omfattende omtrent 650 mænd, ikke...

Sognepræst Jørgen Koefoed skriver til amtmand Thaarup 0

Skolehuse på landet

Der fandtes ingen skolebygning på landet, da Frederik Thaarup blev amtmand på Bornholm i 1804. Det var en stor opgaver at få skoler bygget og organiseret. Han udarbejdede bl.a. et skolereglement, som han bad samtlige præster...

udvandrerartikel 0

Lill-May Didriksen

Lill-May er her ikke mere. Det er svært at forstå. Nok var Lille-May plaget af mange fysiske genvordigheder, men at det skulle være slut nu, kom som et chok. Vi, der arbejder med Bornholms...

Protokoller 0

Klemensker sogns lokalhistoriske arkiv

Arkivregistranten er nu opdateret med 188 poster fra Klemensker lokalhistoriske arkiv. Ann Vibeke Knudsen og Jesper Vang Hansen besøgte arkivet den 21. februar og introducerede foreningens planer om at samle alle lokale arkivers registranter...

Inger på arkivet 2013 0

Nu med søgbar arkivregistrant !

I offentlige og private arkiver gemmer vi dokumenter, billeder og beretninger om vores fortid. Det er her, vi skal finde materiale til de artikler, vi udgiver på tryk og på digitale medier. Arkivet er...

Svaneke. Trap -Willerup 0

Willerups kort over bornholmske byer 1858

I nyeste udgave af Bornholmske Samlinger (2014) er en fin artikel om premierløjtnant C.F. Willerup, der i juni og juli 1858 rejser rundt til de bornholmske byer og tegner kort til brug for J.P....

bornholmskeSamlinger1 0

100 år er nu digitaliseret!

Bornholmske Samlinger 1906-2006 er indscannede og kan nu læses på vores hjemmeside. Indholdsfortegnelse findes her: 1. række 1906-1965 2. række 1964-1986 3. række 1987-2006 Arbejdets primære opgave var at gøre foreningens trykte årbøger læsbare og...

Bornholmske Samlinger 2014. 0

Forfatterne fortæller!

Bornholms Historiske Samfunds udgav Bornholmske Samlinger 2014 på Rønne Theater den 13. november 2014. Næste alle forfattere var mødt for at fortælle om deres artikel –  hør og se dem  på følgende film, der er på 9-16...

Bornholmske Samlinger 2014. 2

Bornholmske Samlinger 2014

Torsdag 13. november udkommer BORNHOLMSKE SAMLINGER 2014 – et ”samlebind” med 11 meget forskellige artikler. Vi festligholder udgivelsen med et arrangement på Rønne Theater kl. 16.30-19.00. Foreningen byder på et glas i dagens anledning....

Aabygaard i Nyker - bestaar af 2 Gaarde, der ligger paa hver sin Side af Rønne Hasle Landevej. Den ø. Gaards Hovedbygning er upført af Grundmur med Tegltag, Avlslængerne er af Bindingsværk med Straatage. Den v. Gaards Hovedbygninger af Bindingsværk med Straatag ; den er dels udlejet og dels benyttet til Kornmagasin. Avlslængerne er dels af Grundmur, dels af Bindingsværk og Træ, lækkede med Straa. 0

Bornholmske Gaarde 1907

Det ældste værk omhandlende Bornholmske gårde findes i værket DANSKE GAARDE, ILLUSTRERET STATISTISK OG HISTORISK HAANDBOG FOR DET DANSKE LANDBRUG, UDARBEJDET AF J. C. B. la COUR. Den første samling er fra 1905-1907, anden samling...